Ngữ pháp

March 7, 2020

Tổng hợp các phó từ tiếng Hàn thông dụng

Tương tự như phó từ tiếng Anh, tiếng Việt,… Phó từ tiếng Hàn cũng đóng vai trò cực kì quan trọng trong câu biểu đạt, nhằm […]
February 26, 2020

7 bất quy tắc tiếng Hàn

Khác với quy tắc luyến âm, bất quy tắc tiếng Hàn là quy tắc các phụ âm khi gặp với nguyên âm sẽ bị biến đổi […]
February 25, 2020
ngữ pháp 아/어/여서

Ngữ pháp tiếng Hàn 아/어/여서

Trong hệ thống ngữ pháp tiếng Hàn, các cấu trúc liên kết giữa các mệnh đề đóng vai trò cực kì quan trọng trong văn nói […]