WordPress

June 11, 2019

Cô Quang – Trình độ Hàn ngữ: tương đương Topik 4 Kinh nghiệm giảng dạy: hơn 2 năm

Trình độ Hàn ngữ: tương đương Topik 4 Kinh nghiệm giảng dạy: hơn 2 năm Phương pháp giảng dạy: Giảng dạy theo phương pháp phân tích và giải nghĩa từng từ trong một cụm từ vựng trước cho các bạn học viên dễ hình dung,  do tiếng Hàn chứa một lượng lớn từ Hán- Hàn xuất phát từ tiếng Trung.
June 11, 2019
co-my-ngoc

Cô Mỹ Ngọc – Trình độ TOPIK 4 – Kinh nghiệm giảng dạy: 2 năm

CKinh nghiệm giảng dạy: Hơn 2 nămTrình độ Hàn ngữ:  tương đương Topik Cơ duyên khiến cô Ngọc trở thành giáo viên tiếng Hàn Ngay từ […]