Từ vựng

March 16, 2020

Thành ngữ 4 chữ tiếng Hàn nâng cao

Vốn có nguồn gốc ngôn ngữ vay mượn khá nhiều từ âm Hán. Hàn Quốc là đất nước ảnh hưởng rất lớn từ nho giáo truyền […]
March 12, 2020

Tục ngữ tiếng Hàn siêu thông dụng trong trung – cao cấp

Vốn có nền tảng văn hóa giống đến 80% với Việt Nam, ngôn ngữ tiếng Việt sở hữu vô vàn câu thành ngữ, tục ngữ sáng […]
March 8, 2020

Phân tích từ để hỏi tiếng Hàn

Đại từ để hỏi không chỉ đảm nhiệm chức năng chủ đạo trong câu nghi vấn mà còn được sử dụng linh hoạt trong câu miêu […]
March 7, 2020

Tổng hợp các phó từ tiếng Hàn thông dụng

Tương tự như phó từ tiếng Anh, tiếng Việt,… Phó từ tiếng Hàn cũng đóng vai trò cực kì quan trọng trong câu biểu đạt, nhằm […]